Πάρις ΤσάρταςΟ Πάρις Τσάρτας είναι Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης στο Tμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου του οποίου διετέλεσε δύο φορές Πρόεδρος. Είναι επίσης Πρόεδρος στο νεοϊδρυθέν (2009) Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του ιδίου Πανεπιστημίου. Διδάσκει μαθήματα Τουρισμού σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο (Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο). Έχει πλούσιο συγγραφικό και επιστημονικό έργο και έχει δημοσιεύσει βιβλία, μελέτες και άρθρα σχετικά με τον τουρισμό στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος σε πολλά Διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα σχετικά με τον Τουρισμό και την Τουριστική Ανάπτυξη. Είναι επίσης, Μέλος της Advisory Committee του Τμήματος Διοίκησης, Ξενοδοχείων και Τουρισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου. Είναι ενεργό μέλος επιστημονικών σωματείων, κριτής και σύμβουλος σε επιστημονικά περιοδικά σχετικά με τον Τουρισμό καθώς και εκδότης του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού TOURISMOS (an International Multidisciplinary Journal of Tourism).

 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Ανάπτυξη του Τουρισμού, στις Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, στην Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη, στα Χαρακτηριστικά της Τουριστικής Απασχόλησης, στην Κοινωνιολογία του Τουρισμού και τέλος στον Σχεδιασμό της Τοπικής ανάπτυξης.

 

Πίσω στη σελίδα ομιλητών

Designed + developed by Heliotopos