Μανώλης Κουτουλάκης


Ο Μανώλης Κουτουλάκης γεννήθηκε το 1983 στην Κρήτη, όπου και μεγάλωσε.

 

Σπούδασε στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και συνέχισε τις σπουδές του αποκτώντας μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα «Χωροταξία και Περιφερειακή Πολιτική». Σήμερα εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή στον τομέα των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Παράλληλα συμμετέχει ως βοηθός διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο Πειραιά, σε μαθήματα όπως: Οικονομική Ανάλυση, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Πολιτική, Δομές Λειτουργίες και Πολιτικές της ΕΕ, Διαχείριση οικονομικών κρίσεων.

 

Από το Νοέμβριο του 2010, εργάζεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ως Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης με κύρια ενασχόληση σε θέματα όπως: σχεδιασμός και αξιολόγηση πολιτικών ανάπτυξης, ανάλυσης θεσμικών παρεμβάσεων και αλλαγών για την αναβάθμιση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, παρακολούθηση υλοποίησης των Ειδικών Καθεστώτων του νέου επενδυτικού Νόμου (3908/11), συμμετοχή σε επιχειρηματικές συναντήσεις με ξένες αντιπροσωπείες (Qatar, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αυστρία κ.α.) για την προσέλκυση επενδύσεων κ.α. Συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό και την προώθηση του Ειδικού Καθεστώτος Συνέργειας και Δικτύωσης του Ν. 3908/11 και της αντίστοιχης προκήρυξης του 2011 για την ενίσχυση των επιχειρηματικών clusters.

 

Έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Ανάπτυξης Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης (SEED Unit) και εξωτερικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Αξιολόγησης Πολιτικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συμμετέχοντας ως project manager ή/ και βασικός ερευνητής στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων και μελετών για λογαριασμό διεθνών οργανισμών, Υπουργείων και αυτοδιοικητικών φορέων.

Έχει εργαστεί ως Σύμβουλος τοπικής ανάπτυξης και ιδιωτικών επενδύσεων με κυριότερα αντικείμενα τη χωροθέτηση δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, τον τοπικό αναπτυξιακό προγραμματισμό και τη μόχλευση χρηματοδοτήσεων.

Η ερευνητική και επαγγελματική του εμπειρία, σε περισσότερα από 40 έργα και μελέτες, επικεντρώνεται σε τομείς όπως:

• Η υλοποίηση προγραμμάτων που στοχεύουν στην τοπική ανάπτυξη.

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ζητήματα πολεοδομικού-χωροταξικού σχεδιασμού και πολιτικής

• Ολοκληρωμένα Προγράμματα και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες.

• Η υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας.

• Η εκπόνηση μελετών με αντικείμενο την περιφερειακή ανάπτυξη.

• Η περιφερειακή ανάπτυξη και η προώθηση της επιχειρηματικότητας.

• Η πληροφόρηση, ενημέρωση και καθοδήγηση των νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων.

• Η στήριξη της επιχειρηματικότητας.

• Η υποστήριξη επιχειρήσεων τουρισμού καθώς και η προώθηση και διάδοση του εναλλακτικού τουρισμού.

 

Πίσω στη σελίδα ομιλητών

Designed + developed by Heliotopos