ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ SITE|Greece - IMIC.

 

Το Βραβείο Αριστείας του SITE|Greece - IMIC θεσπίστηκε το 2007 και απονέμεται κατά τη διάρκεια του συνεδρίου IMIC σε μια ελληνική ή διεθνή προσωπικότητα του χώρου των Συνεδρίων, των Ταξιδιών Κινήτρων και των Εκθέσεων σε αναγνώριση της συμβολή της στην ανάπτυξη του κλάδου ή στην προώθηση της Ελλάδας ως προορισμού συνεδριακού και εκθεσιακού τουρισμού.

Από αριστερά: Μιχαήλ Αργύρης, SITE|Greece - Μαργαρίτα Μανούσου - Κώστας Κωνσταντινίδης, IMICΠροηγούμενα βραβεία

 

2011, 2010, 2009, 2008, 2007

 

Designed + developed by Heliotopos